Ework släpper pressmeddelande: Ework lanserar teknikplattformen Verama!

Ework lanserar teknikplattformen Verama 2020-06-25
Ework Group AB (publ) lanserar idag teknikplattformen Verama som är en del av den digitaliseringsresa som Ework befinner sig på. 

Plattformen lanseras som ett fristående erbjudande mot både konsulter och konsultköpare och är redan implementerad hos flera svenska storbolag och myndigheter, så väl som inom Eworks egen verksamhet.
 
- Verama är en storsatsning från vår sida och det är med glädje som jag under våren och försommaren har kunnat följa implementeringen av vår nya teknikplattform hos både befintliga och nya kunder. Nu tar vi nästa steg i vår tillväxtresa och lanserar plattformen till en bredare målgrupp tillsammans med ett nytt varumärke och en ny grafisk profil, säger Zoran Covic, VD.
 
Verama är ett nytt varumärke som ägs av Ework. Bakgrunden till det fristående varumärket är att plattformen kan nyttjas fristående från, eller i kombination med, Eworks övriga erbjudanden. Det fristående upplägget ger optimala förutsättningar för skalbarhet på både nya och befintliga marknader.
 
- Vi har under de senaste två åren lagt grunden till Verama genom att bygga upp en grundplåt för framtida plattformsbaserade tjänster. Verama ger oss en möjlighet att ta en tydlig centralposition på konsultmarknaden som helhet. Dessutom har vi också skaffat oss förutsättningar för en digital relation till både kunder och konsulter, säger Daniel Asvelius, chef för Ework Platform Services.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
 
Zoran Covic, VD, +46 706 65 65 17
Daniel Asvelius, Affärsområdeschef, +46 707 33 33 95
 

Läs vidare om alla fördelar i plattformen och varför du som konsult bör registrera dig i Verama.

Författare

  • Verama

Latest posts